30

تجهیز واحد خدمات موتوری دهیاری کرسگان

کلنگ زنی فاز دوم طرح کنارگذر اتوبان
می 2, 2021
زیرسازی آسفالت معابر روستای کرسگان
می 2, 2021

تجهیز واحد خدمات موتوری دهیاری کرسگان به دوستگاه ماشین جاروب خیابانی و جدول شوی وتانکر آب با اعتباری بالغ بر۲۷ میلیارد ریال