30

کلنگ زنی فاز دوم طرح کنارگذر اتوبان

بزرگترین بوستان روستایی شهرستان فلاورجان
می 2, 2021
تجهیز واحد خدمات موتوری دهیاری کرسگان
می 2, 2021

کلنگ زنی فاز دوم طرح ساماندهی کنارگذر اتوبان ذوب آهن محدوده روستای کرسگان با اعتباری بالغ بر۳۳ میلیارد ریال جهت دفع آب های سطحی