30

ارتباط با ما


شماره تماس دهیاری و شورای اسلامی  : ۹۸۳۱۳۱۷۴۷۲۱۰۰-
۹۸۳۱۳۱۷۴۷۲۴۰۰+

شماره دورنگار: ۹۸۳۱۳۷۴۷۴۸۴۲+

پست الکترونیکی :info@karasgan.ir

کانال تلگرام : dehyarikarasgan@

نشانی دهیاری : استان اصفهان ، فلاوررجان – روستای کرسگان- خیابان استقلال – کوچه شهید احمد کاظمی

کد پستی: ۸۴۵۸۱۳۵۵۸۶