30

اصلاح زیر سازی و شیب بندی خیابان ملاصدرا (محدود کارگاهی) جهت عبور و مرور و دفع آبهای سطحی